I. Organizatorzy
– Myślenicka Akademia Talentów (kierownik turnieju – Marian Brożyna – tel. 603-859-130)
– Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
– Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie filia MOKiS Myślenice
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
– TKKF Dobczyce

II. Patronat
– Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
– Józef  Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego
– Stanisław Bisztyga – Senator VII kadencji
– Bohdan Piotrowicz – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

III. Sponsorzy
– Urząd Miasta i Gminy Myślenice
– Starostwo Powiatowe w Myślenicach
– Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”
– Szkoła Podstawowa nr 4 Myślenice
– Przedsiębiorstwo Usługowe Raba Sp. z o.o.
– Biuro Projektowe Dom-Projekt
– Cukiernia Jan Dziadkowiec
– Agencja Ubezpieczeniowa Horyzont
– Dekada Myślenice

IV. Cele

 • Popularyzacja szachów jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji szachowych.
 • Promocja Miasta i Gminy Myślenice.

V. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. (niedziela) o godz.10.00 na płycie Myślenickiego Rynku.  W przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 (budynek dawnego Gimnazjum nr 1, mieszczący się 50 m od Rynku). O tym fakcie organizatorzy poinformują po przybyciu uczestników na Myślenicki Rynek lub poprzez serwis chessarbiter.com.
Program zawodów:
Godzina 9.15 – 9.45 potwierdzenie udziału w zawodach,
Godzina 10.00 – 14.45 rozegranie rund  I – VII,
Godzina 15.15 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

VI. Uczestnictwo
Zawody mają charakter turnieju otwartego, zatem w rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni – bez ograniczeń wiekowych oraz miejsca zamieszkania – po wcześniejszym zgłoszeniu.

VII. Zgłoszenie do zawodów
Do turnieju można zgłosić się poprzez serwis chessarbiter lub mailowo sleczkabartosz1994@gmail.com do 13 czerwca.
Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, reprezentowany klub lub miasto oraz posiadaną kategorię szachową i aktualny ranking.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów do turnieju.
Wpisowe do zawodów wynosi 25 zł w grupie OPEN oraz 15 zł w grupach juniorskich.
Wpisowe dla Mieszkańców Gminy Myślenice oraz członków Myślenickiej Akademii Talentów i zawodników WDK Głogoczów wynosi odpowiednio 10 zł i 5 zł.

UWAGA: Łączna liczba zawodników w grupach juniorskich może wynieść maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

VIII. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach:

 • Grupa A – grupa OPEN
 • Grupa B – urodzeni w roku 2004 i młodsi
 • Grupa C – urodzeni w roku 2007 i młodsi
 • Grupa D – urodzeni w roku 2010 i młodsi

Zawody odbywać się będą systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosi 15’ na partię dla zawodnika. O zdobytym miejscu decyduje w kolejności: liczba punktów, średni Bucholtz, pełen Bucholtz, liczba zwycięstw, progres.

IX. Nagrody
W turnieju przewidziano następujące nagrody:

Grupa A: Za zajęcie miejsc I-X odpowiednio: 500 zł, 400 zł, 300, 250 zł, 200 zł, 150 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł, najlepsza zawodniczka turnieju 100 zł, najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka reprezentujący Gminę Myślenice 100 zł.

Grupy B, C, D: Trofea sportowe dla zawodników z miejsc I-III, dla najlepszej zawodniczki turnieju oraz dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki reprezentujących Gminę Myślenice.
Nagrody w postaci bonów (100 zł, 90 zł, 80 zł, 70 zł, 60 zł, 50 zł) dla zawodników z miejsc I-VI.
Dodatkowe nagrody dla: najlepszej zawodniczki turnieju (bon 50 zł) najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki reprezentujących Gminę Myślenice (bon 50 zł).

Wszyscy uczestnicy w grupach B, C i D otrzymają upominki.

UWAGA: Nagrody finansowe nie łączą się, tzn. w przypadku, gdy zawodnik uzyska prawo do dwóch nagród, wybiera jedną z nich a druga przypada kolejnemu zawodnikowi w tej klasyfikacji.

X. Ustalenia końcowe    

 • W przypadku niewielkiej liczby uczestników organizator dopuszcza możliwość łączenia grup przy zachowaniu podziału na zaproponowane w komunikacie kategorie wiekowe.
 • Nagrody będą wręczane wyłącznie na oficjalnym zakończeniu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatorów turnieju.
 • Sformułowanie „zawodnik reprezentujący Gminę Myślenice” określa osobę, która jest zarejestrowana w klubie z terenu Gminy Myślenice lub nie jest zarejestrowana w żadnym klubie i jest zameldowana na terenie Gminy.

RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących
w
„X Spotkaniu Szachowym na Myślenickim Rynku”.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

 • Administratorem Danych jest Myślenicka Akademia Talentów (dalej jako: „Stowarzyszenie”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.
 • Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.
 • Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie
  i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.
 • Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Stowarzyszenie do zarządzania nimi.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku z promocją i organizacją turnieju.


ORGANIZATORZY