Zajęcia z robotyki prowadzone są na zestawach edukacyjnych LEGO® Education z autorskimi modyfikacjami. Prowadzenie zajęć metodą nauki przez zabawę pozwala wprowadzić uczestników w świat robotyki, matematyki, przyrody, mechaniki i informatyki. Uczestnicy mają możliwość zbudowania ruchomych konstrukcji, robotów z wykorzystaniem silników i czujników, zaprogramować je nadając im odpowiednie zadania i funkcje.

Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego dziecka, tak aby w następstwie zbieranych doświadczeń dzieci mogły wykonać interdyscyplinarne doświadczenia, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności w dziedzinie nowych technologii.

Zajęcia realizowane we współpracy z Kreatywną Krainą Rozwoju.

wiek dzieci: od 5 do 11 lat

liczebność grup: min. 6, max. 12 osób

koszt zajęć: 300 zł / semestr (15 zajęć)