Wysokość Składek Członkowskich w Stowarzyszeniu Myślenicka Akademia Talentów
na rok szkolny 2021/2022 na okres wrzesień 2021 – sierpień 2022

 1. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
 2. Członkowie Zwyczajni – składka 10 zł /rok.
 3. Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Uczestnicy będący aktywnymi zawodnikami klubu MAT Myślenice, ale nie biorący udziału w żadnych zajęciach – 50 zł /rok lub dwie składki po 30 zł/pół roku.
 4. Członkowie Uczestnicy biorący udział w zajęciach o łącznym wymiarze 45-60 minut tygodniowo – 200 zł /na pół roku.
 5. Członkowie Uczestnicy biorący udział w zajęciach z Robotyki o łącznym wymiarze 60 minut tygodniowo – 300 zł /na pół roku.
 6. Członkowie Uczestnicy biorący udział w zajęciach Matematyka z Klockami Lego o łącznym wymiarze 45 minut tygodniowo – 200 zł /na pół roku.
 7. Członkowie Uczestnicy biorący udział w zajęciach o łącznym wymiarze do 120 minut tygodniowo – 300 zł /na pół roku.

Płatności można dokonać po pierwszych zajęciach, do dnia 02.10.2021 r. wykonując przelew na rachunek:
36 86190006 0020 0800 6374 0001 (Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce).

W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • nazwę zajęć
 • termin zajęć

Przykładowy tytułu przelewu:

Anna Kowalska – składka członkowska – szachy – piątek godz.14:00.

W przypadku, kiedy dziecko uczestniczy w więcej niż jednych zajęciach, należy ich koszt zsumować i opłacić w formie jednego przelewu.
W takim przypadku w tytule przelewu wpisujemy np.

Anna Kowalska – szachy – robotyka.

UWAGI:

 • Składki winny być opłacone do 2 października 2021 r. Druga część składki winna być opłacona do dnia 1 lutego 2022 r.
 • W przypadku chęci udziału w zajęciach o wymiarze nie podanym powyżej, ewentualne koszty są ustalane indywidualnie.
 • W przypadku Członków wstępujących do Stowarzyszenia w trakcie trwania roku szkolnego, składka obliczana jest procentowo, w zależności od liczby zajęć pozostałych do końca półrocza lub roku.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek Zarząd Stowarzyszenia może obniżyć składkę lub przesunąć jej spłatę na późniejszy termin.

Członkom Stowarzyszenia przysługują też zwolnienia z opłat lub rabaty podczas różnych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (m.in. podczas turniejów: „Królewskie Rozgrywki, czyli spotkania szachowe z historią w tle”, „Mikołajkowy Turniej Szachowy”, „Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku”, a także podczas warsztatów tematycznych, spotkań itd.).

Członkowie Stowarzyszenia mają pierwszeństwo udziału w koloniach i półkoloniach organizowanych przez MAT Myślenice.