STOWARZYSZENIE MYŚLENICKA AKADEMIA TALENTÓW
 Adres: ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice
 NIP: 6812062075
 REGON: 363291080
 KRS: 0000592070
 Konto bankowe: 
 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
 nr rachunku: 36 86190006 0020 0800 6374 0001 

 Zarząd Stowarzyszenia:
 prezes - Wojciech Jamrozik
 wiceprezes - Marcin Suder
 sekretarz - Karolina Mucha
 skarbnik - Małgorzata Jamrozik   
 członek - Arkadiusz Piwowarczyk
 
 Komisja Rewizyjna:
 Paweł Piwowarczyk
 Marian Brożyna
 Jarosław Pietrzak