SEKCJA NAUKOWA

Główne założenie działalności Sekcji Naukowej to wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju w zakresie wybranych dziedzin nauki. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie autorskich zajęć, umożliwiających odkrywanie, pielęgnowanie i rozwijanie talentów Uczestników.

Do podstawowych zadań Sekcji należą:

  • prowadzenie przez doświadczonych nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni cyklicznych zajęć z zakresu wybranych dziedzin nauki
  • wspieranie rodziców dzieci uzdolnionych poprzez wskazywanie im dalszych perspektyw rozwoju
  • organizowanie i współorganizowanie konkursów przedmiotowych
  • aranżowanie dodatkowych warsztatów, seminariów, wykładów, spotkań z wybitnymi przedstawicielami poszczególnych dziedzin

W roku szkolnym 2020/2021 Sekcja Naukowa oferuje zajęcia w zakresie:

Każdy z powyższych cykli warsztatów obejmuje ok. 30 spotkań, odbywających się raz w tygodniu od października 2020 do maja 2021 r. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 15 osób.

Zapisy prowadzone są do 28 września 2020 r. Dołączenie do poszczególnych grup po tym terminie będzie możliwe tylko w wypadku posiadania wolnych miejsc. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami: mailowo: matmyslenice@wp.pl

Zajęcia odbywają się w ramach ustalonych składek członkowskich -> Składki Członkowskie 2020/2021

Płatności można dokonać po pierwszych zajęciach, do dnia 2 października 2020 r.