Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Talentów w ramach Inicjatywy Lokalnej dla Miasta i Gminy Myślenice składa propozycję bezpłatnego zorganizowania Szachowych Mistrzostw Szkoły dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Myślenice.

                   Zawody odbywać się będę na terenie Szkół, które zgłoszą się do projektu w terminie ustalonym wspólnie przez Dyrekcję Szkoły oraz przez Koordynatora Stowarzyszenia. Zgodnie z założeniami projektu turniej ma się odbyć w okresie od 18 marca do 24 maja 2019 roku. Stowarzyszenie w ramach projektu zapewnia: obsługę turnieju (sędziego oraz sprzęt), puchary dla najlepszych trzech zawodników z każdej grupy oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju. Od Szkół oczekiwalibyśmy udostępnienia sali lekcyjnych w ustalonym terminie oraz oddelegowania jednego z nauczycieli do opieki nad uczniami biorącymi udział w turnieju. Dodatkowo prosilibyśmy o zebranie listy chętnych uczniów do udziału w zawodach na dwa tygodnie przed ustalonym terminem turnieju.

             Liczba grup turniejowych będzie uzależniona od ilości uczniów biorących udział w zawodach według następującej zasady: jedna grupa turniejowa dla szkół, które zgłoszą do 15 uczniów, dwie grupy turniejowe dla szkół, które zgłoszą do 25 uczniów oraz trzy grupy turniejowe dla szkół, które zgłoszą powyżej 25 uczniów.

W przypadku jeśli w grupie będą grały minimum trzy uczennice, dodatkowo najlepsza z nich otrzyma puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać u Koordynatora Projektu pana Wojciecha Jamrozika (tel. 607-372-062).

Serdecznie zachęcamy do udziału w tej Inicjatywie!!!