Cel zawodów:
– Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu myślenickiego
 – Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji szachowych
 – Integracja środowiska szachowego

Organizatorzy:
 – Myślenicka Akademia Talentów (kierownik turnieju: Marian Brożyna tel. 603-859-130)
 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16a

 Sponsorzy:
 – Miasto i Gmina Myślenice
 – Starostwo Powiatu Myślenickiego
 – Agencja Ubezpieczeniowa HORYZONT
 – Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
 – Dom-Projekt

Miejsce i termin:
Turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach (ul. Zdrojowa 16a, budynek Gimnazjum) w dniach 8‐9 grudnia 2018 roku. Turniej będzie rozgrywany w pięciu grupach (szczegóły w tabeli poniżej).

Uwaga: Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Szachowego zawodnicy nie zarejestrowani w klubach (wg CR PZSzach), a posiadający min. III kategorię szachową, płacą dodatkową opłatę dla PZSzach w wysokości 10 zł.

Zgłoszenia:
Do turnieju można zgłosić się poprzez serwis chessarbiter lub mailowo na adres kierownika turnieju
marian.brozyna@wp.pl w terminie do
6 grudnia.
Zgłoszenia po terminie będą akceptowane pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim lub kołowym – kojarzenie komputerowe programem
ChessArbiter.
O zdobytym miejscu decydują :
– w systemie szwajcarskim: liczba punktów, średni Bucholtz, pełen Bucholtz, liczba zwycięstw, progres,
– w systemie kołowym: liczba punktów, punktacja Bergera, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw.

Nagrody:
W grupie A, B, D: miejsca I-III puchary. Nagrody finansowe: I miejsce 7×wpisowe, II miejsce 6×wpisowe, III
miejsce, 5×wpisowe, IV miejsce 4×wpisowe zł, V miejsce 3×wpisowe. Dodatkowo: nagroda dla najlepszej
zawodniczki (w przypadku udziału minimum trzech zawodniczek w grupie) – 3×wpisowe.
W grupach C, E, F: miejsca I-III puchary. Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI. Dodatkowo: nagroda rzeczowa i
puchar dla najlepszej zawodniczki (w przypadku udziału minimum trzech zawodniczek w grupie).
Przewidziano również nagrody dla najlepszych zawodników reprezentujących Gminę Myślenice.

Uwaga: Podana liczba nagrodzonych dotyczy grup w których uczestniczy minimum 15 osób. Dokładna
liczba nagrodzonych zostanie podana po I rundzie.
Wszyscy uczestnicy do lat 18, którzy zgłosili swój udział w terminie otrzymują upominek od św.
Mikołaj
a.

Inne:

  • Nagrody będą wręczane wyłącznie na oficjalnym zakończeniu.
  • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
  • Nagrody dodatkowe będą przyznawane jeśli w danej kategorii wystąpi minimum trzech zawodników.
  • Nagrody mogą się łączyć.
  • Przez zawodnika reprezentującego Gminę Myślenice rozumie się osobę, która jest zrzeszona w klubie działającym na terenie Gminy (MAT, MLKSz) lub nie jest zrzeszona (decyduje wpis w Centralnym Rejestrze Szachowym) w żadnym klubie i jest zameldowana na terenie Gminy Myślenice.
  • Każdy uczestnik zgłaszający się do turnieju wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje ich wypowiedzi
    w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i internet a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wycofanie zgody jest jednocześnie rezygnacją z udziału w turnieju.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatorów turnieju.

ORGANIZATORZY