Cele spotkań:

– upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci z Gminy Myślenice,
– promowanie wiedzy z zakresu literatury, zachęcanie do jej pogłębiania,
– popularyzacja gry w szachy jako atrakcyjnej i wartościowej formy spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy:

– Myślenicka Akademia Talentów
– Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach

Uczestnicy:

Spotkania przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na wiek. Uczestnikami Spotkań mogą być osoby, które:
– posiadają kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (kartę można nieodpłatnie wyrobić na miejscu),
– posiadają podstawowe umiejętności szachowe pozwalające na rozegranie partii zgodnie z przepisami,
– nie są zrzeszone w żadnym klubie szachowym lub reprezentują klub szachowy działający na terenie Gminy Myślenice (MAT Myślenice, MLKSz Myślenice, WDK Głogoczów).

Miejsce i termin:

Spotkania będą odbywały się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach (ul. A. Mickiewicza 17) w jedną sobotę w miesiącu od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. (z wyłączeniem grudnia). Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października br. w godzinach 9.00-12.30. Terminy kolejnych spotkań będę podawane z miesiąca na miesiąc na stronach internetowych Organizatorów.

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. ostatnie już w tym roku, finałowe spotkanie, początek godz. 10:00.
Zgłoszenia:

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres: matmyslenice@wp.pl lub osobiście w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej lub poprzez serwis Chessarbiter najpóźniej do trzech dni przed spotkaniem. Zgłoszenia po tym terminie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 507 729 059 – będą one akceptowane pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

Wpisowe:

Wpisowe na jeden turniej, uprawniające również do bezpłatnego udziału w warsztatach literackich, wynosi 10 zł. Dla członków Myślenickiej Akademii Talentów, którzy opłacili składkę członkowską na rok szkolny 2018/2019 wpisowe wynosi 5 zł.  Wpisowe należy uiścić bezpośrednio przed turniejem u sędziego zawodów.

PLAN SPOTKANIA:

9:00-9.45 warsztaty literackie dla chętnych (szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież)

10:00-12:30 turniej szachów szybkich rozgrywany w trzech grupach:

  • Grupa A – urodzeni w 2010 i młodsi z maksymalnie V kategorią szachową
  • Grupa B  – urodzeni w 2007 i młodsi z maksymalnie II kategorią szachową
  • Grupa C – urodzeni w 2006 i starsi oraz zawodnicy z wyższą kategorią szachową niż II.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim lub kołowym na dystansie 5 rund tempem 15 minut dla zawodnika. W przypadku małej liczby Uczestników, grupy turniejowe mogą zostać połączone z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji.
W klasyfikacji generalnej cyklu o zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach. W przypadku równej liczby punktów o kolejności zajmowanych miejsc decyduje wynik ostatniego-finałowego turnieju.

Nagrody:

W każdym turnieju medale dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach rozgrywkowych. W całym cyklu puchary dla  trzech najlepszych zawodników w każdej grupie. Ponadto dla zawodników z miejsc od I do VI przewidziane są nagrody książkowe, a dla wszystkich Uczestników pamiątkowe dyplomy i upominki.

Inne:
  • Uczestnicy spotkań ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu turnieju należy do sędziego i organizatorów.
  • Każdy uczestnik zgłaszający się do turnieju wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje ich wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i internet a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wycofanie zgody jest jednocześnie rezygnacją z udziału w turnieju.

ORGANIZATORZY