Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MAT 2018

Zarząd Stowarzyszenia MAT zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu: 29 czerwca 2018 r. o godz. 18:30 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, w Myślenicach (w przypadku braku quorum drugi termin zebrania to 29.06.2018 r. o godz. 19:00). Przewidziany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i powitanie […]