Zarząd Stowarzyszenia MAT zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu:

29 czerwca 2018 r. o godz. 18:30 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, w Myślenicach

(w przypadku braku quorum drugi termin zebrania to 29.06.2018 r. o godz. 19:00).

Przewidziany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i powitanie jego uczestników.
2. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i zdolności WZC do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC.
4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i sposobu podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 i dyskusja
nad sprawozdaniem.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 i dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej za 2017 r.
9. Przedstawienie planów działalności Stowarzyszenia na rok 2018.
10. Wolne wnioski.
11. Podsumowanie i zakończenie obrad WZC.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd MAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *