Komunikat organizacyjny turnieju szachowego odbywającego się w ramach IX Spotkań Szachowych na Myślenickim Rynku.

I. Organizatorzy

 • Myślenicka Akademia Talentów (kierownik turnieju – Marian Brożyna – tel. 603-859-130)
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
 • Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie filia MOKiS Myślenice
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

II. Patronat

 • Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
 • Józef  Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego
 • Stanisław Bisztyga – Senator VII kadencji
 • Bohdan Piotrowicz – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

III. Sponsorzy

 • Urząd Miasta i Gminy Myślenice
 • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 • Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”
 • Szkoła Podstawowa nr 4 Myślenice
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Raba Sp. z o.o.
 • Biuro Projektowe Dom-Projekt
 • Cukiernia Jan Dziadkowiec
 • Agencja Ubezpieczeniowa Horyzont
 • Dekada Myślenice

IV. Cele

 • Popularyzacja szachów jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji szachowych
 • Promocja Miasta i Gminy Myślenice

V. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018r. (niedziela) o godz.10.00  na płycie Myślenickiego Rynku. 
W przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, turniej odbędzie się w Gimnazjum nr 1 (mieszczącym się 50 m od Rynku). O tym fakcie organizatorzy poinformują po przybyciu uczestników na Myślenicki Rynek lub poprzez serwis chessarbiter.com.
Program zawodów:
Godzina 9.15 – 9.45 potwierdzenie udziału w zawodach,
Godzina 10.00 – 14.45 rozegranie rund  I – VII,
Godzina 15.15 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

VI. Uczestnictwo
Zawody mają charakter turnieju otwartego, zatem w rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni – bez ograniczeń wiekowych oraz miejsca zamieszkania – po wcześniejszym zgłoszeniu.

VII. Zgłoszenie do zawodów
Do turnieju można zgłosić się poprzez serwis chessarbiter.com lub mailowo marian.brozyna@wp.pl do 7 czerwca. Wpisowe do zawodów wynosi 25 zł w grupie OPEN oraz 15 zł w grupach juniorskich.
Wpisowe dla Mieszkańców Gminy Myślenice wynosi odpowiednio 10 zł i 5 zł. Członkowie Myślenickiej Akademii Talentów, zawodnicy WDK Głogoczów oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Myślenicach są zwolnieni z wpisowego w przypadku terminowego zgłoszenia.
Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, reprezentowany klub lub miasto oraz posiadaną kategorię szachową i aktualny ranking.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów do turnieju.

UWAGA: Łączna liczba zawodników w grupach juniorskich może wynieść maksymalnie 80 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

VIII. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach:

 •  Grupa A – urodzeni w roku 2010 i młodsi
 •  Grupa B – urodzeni w roku 2007 i młodsi
 •  Grupa C – urodzeni w roku 2002 i młodsi
 •  Grupa D – grupa OPEN

Zawody odbywać się będą systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosi 15’ na partię dla zawodnika. O zdobytym miejscu decyduje w kolejności: liczba punktów, średni Bucholtz, pełen Bucholtz, liczba zwycięstw, progres.

IX. Nagrody
W turnieju przewidziano następujące nagrody:
Grupy A, B, C: Trofea sportowe dla zawodników z miejsc I-III, dla najlepszej zawodniczki turnieju oraz dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki reprezentujących Gminę Myślenice.
Nagrody w postaci bonów (100 zł, 90 zł, 80 zł, 70 zł, 60 zł, 50 zł) dla zawodników z miejsc I-VI.
Dodatkowe nagrody dla: najlepszej zawodniczki turnieju (50 zł) najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki reprezentujących Gminę Myślenice (50 zł).
Wszyscy uczestnicy w grupach A, B i C otrzymają upominki.

Grupa D: Za zajęcie miejsc I-X odpowiednio: 400 zł, 350 zł, 300, 250 zł, 200 zł, 150 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł,  najlepsza zawodniczka turnieju 100 zł, najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka reprezentujący Gminę Myślenice 100 zł.

UWAGA: Nagrody finansowe nie łączą się, tzn. w przypadku, gdy zawodnik uzyska prawo do dwóch nagród, wybiera jedną z nich a druga przypada kolejnemu zawodnikowi w tej klasyfikacji.
X. Ustalenia końcowe    
 • W przypadku niewielkiej liczby uczestników organizator dopuszcza możliwość łączenia grup przy zachowaniu podziału na zaproponowane w komunikacie kategorie wiekowe.
 • Nagrody będą wręczane wyłącznie na oficjalnym zakończeniu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
 • Uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z regulaminem, a zgłaszając się do turnieju akceptują niniejszy regulamin wraz z poniższą klauzulą.
  *zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez
  prasę, radio, telewizję i Internet.
  *wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatorów turnieju.
 • Sformułowanie „zawodnik reprezentujący Gminę Myślenice” określa osobę, która jest zarejestrowana w klubie z terenu Gminy Myślenice lub nie jest zarejestrowana w żadnym klubie i jest zameldowana na terenie Gminy.

ORGANIZATORZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *