Serdecznie zapraszamy na IX edycję Szachowych Mistrzostw Powiatu Szkół i Przedszkoli.

I. Organizator
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach. (Kierownik turnieju: Marcin Suder -tel. 602-510-653, email: m_suder@wp.pl).
– Myślenicka Akademia Talentów

II.  Patronat medialny 
– Gazeta Myślenicka
–  www.mat.myslenice.pl

III. Instytucje wspierające i sponsorzy
– Urząd Miasta i Gminy Myślenice
– Starostwo Powiatowe w Myślenicach

– Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
– Myślenicka Akademia Talentów
– firma architektoniczna DOM-PROJEKT

– Cukiernia JAN DZIADKOWIEC
– agencja ubezpieczeniowa HORYZONT

Pełna lista sponsorów zostanie przedstawiona podczas turnieju

IV. Cele
– umożliwienie dzieciom rozwijania swoich zainteresowań,
– popularyzacja szachów, jako efektywnej formy rozwoju umysłowego,
– wyłonienie najlepszych szachistów z powiatu myślenickiego.

V. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 23.05.2018 r. (środa) w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach ul. Zdrojowa 16a  od godziny 8.15.
Program zawodów:
Godzina 8.15 – 8.45 potwierdzenie udziału w zawodach
Godzina 9.00 – 13.00 rozegranie zawodów
Godzina 14.00 –  14.30 zakończenie turnieju, wręczenie nagród. (Uwaga: dla zawodników w grupie do lat 7 zakończenie ok. godz. 12:30)

VI. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli z terenu powiatu myślenickiego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Każda placówka może wystawić maksymalnie 8 reprezentantów (wyjątek stanowią szkoły z oddziałami gimnazjalnymi, które mogą zgłosić 12 zawodników).

Jednocześnie liczba wszystkich uczestników turnieju jest ograniczona do 140.  Decyduje kolejność zgłoszenia.
Uwaga: Dopuszcza się przesłanie listy zawodników rezerwowych, którzy w przypadku wolnych miejsc zostaną wpisani na listę startowa po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

VII. Zgłoszenie do zawodów
Udział w turnieju należy zgłosić mailowo (e-mail: m_suder@wp.pl) lub telefonicznie  (12) 272-09-32 do dnia 19.05.2018. 

Zgłoszenia do turnieju wyłącznie za pośrednictwem placówki delegującej (szkoły lub przedszkola).
Zgłoszenia powinny zawierać: nazwisko i imię, rok urodzenia, nazwę reprezentowanej placówki oświatowej oraz posiadaną kategorię szachową.

VIII. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach:
Grupa A – przedszkolaki (urodzeni w roku 2011 i młodsi)
Grupa B – uczniowie klas I-III (urodzeni w latach 2008-2010)
Grupa C – uczniowie klas IV-VI ( urodzeni w latach 2005-2007)
Grupa D – uczniowie klas VII i gimnazjum (urodzeni w latach 2002-2004)

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa szkół i przedszkoli (w przypadku udziału zawodników z minimum trzech placówek).
W klasyfikacji drużynowej zostaną ujęte wyniki najlepszej zawodniczki oraz trzech najlepszych zawodników z danej placówki oświatowej (szkoły lub przedszkola).

Turniej dla grup B, C oraz D rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Turniej grupy A systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. O kolejności miejsc decydować będzie liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów, decydować będą punkty pomocnicze. Czas gry 15 minut na zawodnika.
W turnieju będą obowiązywać aktualne przepisy Kodeksu Szachowego wydanego przez Polski Związek Szachowy. Od uczestników wymagane są podstawowe umiejętności gry w szachy.

IX. Nagrody
– puchary i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w turnieju w każdej grupie osobno dla chłopców i dziewcząt.
– puchar za miejsca I-III  w klasyfikacji drużynowej szkół oraz przedszkoli.
– puchar dla najlepszego zawodnika Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

 X. Ustalenia końcowe
– organizator zapewnia dla każdego uczestnika poczęstunek (drożdżówka i napój)
– w przypadku małej liczby uczestników organizator dopuszcza możliwość rozegrania jednego turnieju
z końcową klasyfikacją oddzielną dla poszczególnych grup;
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– uczestnicy przebywają pod opieką osób, z którymi przybyły na turniej;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów turnieju;
– w celach promocyjnych podczas zawodów będą wykonywane zdjęcia, które będą publikowane w lokalnej prasie.

Organizatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *